Talenten


Talenten hebben we allemaal. Het zijn eigenschappen die in aanleg aanwezig zijn. Een talent maakt dat je ergens heel goed in kan worden. Met de nadruk op ‘kan’. Want het is niet vanzelfsprekend. Met talent alleen kom je niet in ontwikkeling. Het geeft potentie weer.

Ik zie een talent dan ook als een zaadje. Zaadjes zijn heel verschillend, ieder zaadje heeft de potentie om uit te groeien tot iets unieks. Dat groeien gaat niet vanzelf. Een zaadje heeft een passende omgeving nodig om te ontkiemen. Er is voeding nodig in de omgeving: voedingsstoffen in de aarde, voldoende warmte, water en zuurstof. Pas dan kan het zaadje eerst ontkiemen, daarna groeien en zich verder ontwikkelen. Om een zaadje ook tot bloei te laten komen is blijvende verzorging nodig.

Net als een zaadje kan een talent ontkiemen en ontwikkelen als de omgeving erbij past en als er voldoende positieve aandacht en ‘voeding’ aan gegeven wordt. Om een talent te laten bloeien, om te zetten in prestaties, heb je vaardigheden nodig. Vaardigheden die je krijgt door oefening en door het leveren van inspanning, door ‘blijvende verzorging’.

Kinderen en jongeren met een hoog cognitief potentieel (hoogbegaafden) zijn geboren met een creatief denktalent. Een waardevol talent dat tot ontwikkeling kan komen als het talent herkent en erkent wordt en als het de passende aandacht krijgt van de omgeving (ouders en school). Ze hebben een omgeving nodig met voldoende uitdaging en de juiste begeleiding. Uitdagende opdrachten zijn voeding voor het denktalent en de begeleiding de cruciale verzorging. Zonder deze elementen blijven talenten onbenut en worden vaardigheden niet geleerd.

Ik speel graag een rol bij het ontkiemen, groeien en tot bloei laten komen van talenten. En bij het passend maken van de omgeving.