Tarieven

Talentbegeleiding & coaching

· Individuele contactmomenten: € 70 per gesprek (1 uur).  

· Een begeleidingstraject van 6 gesprekken met een tussentijds contactmoment en een evaluatiegesprek na 6 momenten: € 560.

· Telefonisch consult op verzoek van kind of ouder € 30 euro (op declaratiebasis)


Onderzoek & advies

De precieze kosten van een onderzoeks- of adviestraject zijn afhankelijk van de vraag. Om een indicatie te geven:

· Intelligentieonderzoek: €445. Afname intelligentietest inclusief intake, rapportage en eindgesprek.

· Begaafdheidsonderzoek: €595. Omvat onderzoek naar intelligentie, creatief denken en het zijnsluik. Inclusief intake, rapportage en eindgesprek.

· Schooladvies: €795. Afname intelligentietest afhankelijk van leeftijd aangevuld met elementen als creatief denken, analyse van didactische gegevens/didactisch procesonderzoek en persoonskenmerken (bijvoorbeeld motivatie). Onder andere geschikt voor advies voor voortgezet onderwijs. Inclusief intake, rapportage en eindgesprek.

· Aanvullend onderzoek naar executieve functies: €195 (alleen in combinatie met ander onderzoek).

· Extra nagesprek op school: €90.

· Uitvoeren van een observatie thuis of op school: € 175 euro

Mocht u de tarieven niet kunnen dragen, schroom dan niet om contact op te nemen voor overleg.


Praktische afspraken:

· locatie: praktijkruimte te Drunen.

· facturering na iedere twee gesprekken.

· van coaching ontvangt u geen verslaglegging.

· vermelde tarieven zijn exclusief BTW (21%).

· mijn diensten vallen niet onder een vergoedingsregeling.

· indien van toepassing: reiskosten buiten Drunen € 0,18 km, reistijd buiten Drunen wordt gedeclareerd tegen een tarief van € 0,50 per minuut.


Downloads:

Algemene voorwaarden 20190929.pdf
Privacy beleid.pdf