Onderzoek & advies


‘Als je iemands kwaliteiten niet wilt zien,

moet je van zijn gebreken afblijven’

Emiel van Doorn


Onderzoek kan inzicht geven in ontwikkeling. Het kan sterke en zwakkere kanten, talenten en uitdagingen, in kaart brengen en duidelijkheid geven over wat er nodig is. Testen kunnen ook nodig zijn om beweging te creëren in de omgeving; om het onderwijs (beter) passend te krijgen. Onderzoek is echter niet altijd nodig. Inzicht kan ook ontstaan op andere manieren. Testen zijn immers ook momentopnames en niet absoluut. Ik denk graag mee in wat passend kan zijn.

Bij het uitvoeren van onderzoek kijk en analyseer ik handelingsgericht en belicht ik ook de omgeving van het kind (thuis/school) zodat ik antwoord kan geven op vragen als:

  • wat zijn sterke en minder sterke kanten van mijn kind?
  • wat heeft mijn kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? 

Binnen een onderzoek kan ik het cognitief functioneren van een kind of jongere bekijken (WISC-V / creatief denken). Tijdens onderzoek is het observeren van hoe iemand werkt cruciaal voor handelingsgerichte informatie. Ook spellen hebben een plaats in mijn diagnostiek. Een intelligentietest kan aangevuld worden met onderzoek naar executieve functies of sociaal-emotioneel functioneren en/of met een observatie (thuis/school) wanneer dat nodig is voor het beantwoorden van de vragen die in de intake naar voren komen en die u als ouder beantwoord wilt zien.


Belangrijk om te vermelden: ik stel geen diagnoses van ontwikkelingsproblemen (bijvoorbeeld dyslexie of autisme) binnen mijn praktijk. Mochten er aanwijzingen naar voren komen voor een ontwikkelingsproblematiek, dan kan ik deze wel met u bespreken en met u meedenken over een ander traject. Het is dan aan u als ouder om te besluiten of u hiermee verder gaat of niet.