Begeleiding voor ouders en school


‘It takes a village to raise a child'

Begeleiding voor ouders

Opvoeden van hoogbegaafde (en vaak ook hooggevoelige & intense) kinderen is topsport! We kunnen als ouders hier allemaal bij tijd en wijle een sparringspartner bij gebruiken. Iemand die vrij is van oordelen en gelijkwaardig met je meedenkt. Ik doe dat graag voor jullie.

Als psycholoog ken ik de theorieën rondom opvoeden en ontwikkeling en als moeder van twee hoogbegaafde kinderen ken ik de praktijk (al is ieder kind natuurlijk anders). Ik geloof niet in pasklare antwoorden van een expert of tips en ik zal dan ook samen met jullie zoeken naar wat in jullie situatie en met jullie kwaliteiten en talenten kan werken.
Er staan in mijn werk met ouders een aantal uitgangspunten centraal:

 • het zien en benoemen van talenten van je kind(eren) stimuleert zelfvertrouwen en veerkracht en levert veel positiviteit op in huis
 • kijken achter het gedrag van kinderen en 'lastig' gedrag zien als kans om je kind iets mee te kunnen geven, is een goede plek om te beginnen
 • als ouder(s) is het goed om te weten wat je belangrijk vindt bij het opvoeden: dit vormt jullie gezamenlijke kompas 
 • bewust zijn van en gebruik maken van je eigen talenten als ouder is helpend en zelfzorg cruciaal om je kracht te komen!
Ik bied begeleidingsgesprekken rondom opvoeden van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ook meerdere gesprekken zijn mogelijk om samen een lijn uit te zetten. Gesprekken worden gefactureerd tegen een uurprijs van €90 (vrijgesteld van btw). Een kennismaking vindt bij voorkeur plaats bij jullie thuis. Gesprekken vinden plaats in de praktijk, tenzij het helpend of wenselijk is om bij jullie thuis te komen (dan declareer ik reistijd en kilometers). Een combinatie van een traject voor uw kind en ouderbegeleiding is uiteraard ook mogelijk. 

In ouderbegeleiding kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod komen:
* hoe kunnen we het gedrag van ons kind beter begrijpen? 
* hoe kunnen we omgaan met de grote autonomie behoefte en sterke eigen wil van ons kind?
* hoe kunnen we omgaan met de intense emoties van ons kind?

* hoe kunnen we ons kind stimuleren in het aangaan van uitdagingen?
* hoe versterken we het zelfvertrouwen van ons kind? 
* hoe komen we als ouders meer op één lijn in de opvoeding? 


‘Als je iemands kwaliteiten niet wilt zien,
moet je van zijn gebreken afblijven'

Emiel van Doorn

Begeleiding voor school

Ik denk graag met jullie mee bij het creëren van een passende omgeving voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Kinderen en jongeren met een hoog cognitief potentieel hebben dezelfde basisbehoeftes als andere leerlingen: behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Ze vullen deze wel anders in. Ze hebben daarnaast, ook net als iedere leerling, een omgeving nodig met taken die in hun zogenaamde 'zone van naaste ontwikkeling' zitten (theorie van Vygotsky). Taken in de zone van de naaste ontwikkeling zijn taken die ze nog niet zelfstandig kunnen en die ze met begeleiding wel kunnen uitvoeren. Deze taken met adequate begeleiding zorgen ervoor dat de leerlingen (vaardigheden) leren, gemotiveerd blijven en zelfvertrouwen ontwikkelen. 


Bij het werken met scholen geloof ik in de kracht van de driehoek leerling-school-ouder en in het afstemmen van de begeleidingsbehoefte van het kind met de situatie. Haalbaarheid van adviezen bepalen het succes en dat bereik je alleen door goede afstemming met elkaar. In het werken binnen het onderwijs spreekt de hoofdvraag vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs spreekt mij enorm aan (en persoon kan zijn leerling, maar ook leerkracht of ouder): wat heeft deze persoon, in deze situatie, op dit moment, in deze fase van ontwikkeling nodig? 


Ik bied adviesgesprekken (tegen een uurtarief van €90) en trajecten op maat (offertebasis). Ook kunnen scholen mij inhuren om leerlingen van hun school individueel te begeleiden. Tevens zijn afspraken voor consultatie mogelijk. Bij consultatietrajecten is het mogelijk om samen een aantal uren in te plannen door een schooljaar heen (of uren af te spreken op afroep). Tijdens consultaties kan de interne begeleider of kunnen leerkrachten vragen stellen over meer- of hoogbegaafde leerlingen. Ook het inplannen van lesobservaties, handelingsgericht onderzoek of gesprekken met ouders zijn mogelijk. Neem contact op voor overleg over mogelijkheden. Ook begeleidingstrajecten met leerlingen uitgevoerd op de locatie van de school zijn uiteraard mogelijk. Denk aan begeleiding op mindset of executieve functies. Bij deze trajecten is contact met leerkrachten en ouders belangrijk. 

Praktische afspraken

 • mochten de tarieven niet gedragen kunnen worden, schroom dan niet om contact op te nemen voor overleg. 
 • locatie ouderbegeleiding: locatie van de praktijk (tenzij anders overeengekomen).
 • locatie schoolbegeleiding: op school (tenzij anders overeengekomen).
 • begeleiding in het kader van passend onderwijs is vrijgesteld van BTW.
 • ouderbegeleiding vallend onder de noemer behandeling is vrijgesteld van BTW. 
 • mijn diensten vallen niet onder een vergoedingsregeling. Ouders kunnen een PGB aanvragen bij de gemeente voor de ondersteuning. 
 • indien van toepassing: reiskosten buiten Drunen 0,18 km, reistijd buiten Drunen wordt gedeclareerd tegen een tarief van 0,75 per minuut.