Begeleiding voor ouders/school & onderzoek


‘Als je iemands kwaliteiten niet wilt zien,
moet je van zijn gebreken afblijven'
Emiel van Doorn

Begeleiding voor ouders

Opvoeden van hoogbegaafde (en vaak ook hooggevoelige & intense) kinderen is topsport! We kunnen als ouders hier allemaal bij tijd en wijle een sparringspartner bij gebruiken. Iemand die vrij is van oordelen en gelijkwaardig met je meedenkt. Ik doe dat graag voor jullie. Als psycholoog ken ik de theorieën rondom opvoeden en ontwikkeling en als moeder van twee hoogbegaafde kinderen ken ik de praktijk (al is ieder kind natuurlijk anders). Ik geloof niet in pasklare antwoorden van een expert en ik zal dan ook samen met jullie zoeken naar wat in jullie situatie en met jullie kwaliteiten kan werken. Er staan in mijn werk met ouders een aantal uitgangspunten centraal:

 • het zien en benoemen van talenten van je kind(eren) stimuleert zelfvertrouwen en veerkracht en levert veel positiviteit op in huis
 • kijken achter het gedrag van kinderen en 'lastig' gedrag zien als kans om je kind iets mee te kunnen geven, is een goede plek om te beginnen
 • als ouder(s) is het goed om te weten wat je belangrijk vindt bij het opvoeden: dit vormt jullie gezamenlijke kompas 
 • bewust zijn van en gebruik maken van je eigen talenten als ouder is helpend en zelfzorg cruciaal om je kracht te komen!
Ik bied begeleidingsgesprekken rondom opvoeden van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ook meerdere gesprekken zijn mogelijk om samen een lijn uit te zetten. Gesprekken worden gefactureerd tegen een uurprijs van €70 exclusief btw. Een kennismaking vindt plaats bij jullie thuis. Gesprekken vinden plaats in de praktijk (tenzij het helpend is om bij jullie thuis te komen).

Begeleiding voor school

Ik denk graag met jullie mee bij het creëren van een passende omgeving voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Kinderen en jongeren met een hoog cognitief potentieel hebben dezelfde basisbehoeftes als andere leerlingen: behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Ze vullen deze wel anders in. Ze hebben daarnaast, ook net als iedere leerling, een omgeving nodig met taken die in hun zogenaamde 'zone van naaste ontwikkeling' zitten (theorie van Vygotsky). Taken in de zone van de naaste ontwikkeling zijn taken die ze nog niet zelfstandig kunnen en die ze met begeleiding wel kunnen uitvoeren. Deze taken met adequate begeleiding zorgen ervoor dat de leerlingen (vaardigheden) leren, gemotiveerd blijven en zelfvertrouwen ontwikkelen. 

In het werken met scholen geloof ik in de kracht van de driehoek leerling-school-ouder en in het afstemmen van de begeleidingsbehoefte van het kind met de situatie. Haalbaarheid van adviezen bepalen het succes en dat bereik je alleen door goede afstemming met elkaar. In het werken binnen het onderwijs spreekt de hoofdvraag vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs spreekt mij enorm aan (en persoon kan zijn leerling, maar ook leerkracht of ouder): wat heeft deze persoon, in deze situatie, op dit moment, in deze fase van ontwikkeling nodig? 


Ik bied adviesgesprekken (tegen een uurtarief van €70) en trajecten op maat (offertebasis). Tevens zijn afspraken voor consultatie mogelijk. Bij consultatietrajecten is het mogelijk om samen een aantal uren in te plannen door een schooljaar heen (of uren af te spreken op afroep). Tijdens consultaties kan de interne begeleider of kunnen leerkrachten vragen stellen over meer- of hoogbegaafde leerlingen. Ook het inplannen van lesobservaties, handelingsgericht onderzoek of gesprekken met ouders zijn mogelijk. Neem contact op voor overleg over mogelijkheden. 

Onderzoek

Voor ontwikkeling is het nodig dat er een passende omgeving is voor een kind. Om een omgeving passend te maken, is het soms nodig om te weten waar een kind staat. Onderzoek kan sterke en zwakkere kanten, talenten en uitdagingen, in kaart brengen en duidelijkheid geven over wat er nodig is. Testen kunnen ook nodig zijn om beweging te creëren in de omgeving; om het onderwijs (beter) passend te krijgen. Onderzoek is echter niet altijd nodig. Inzicht kan ook ontstaan op andere manieren. Testen zijn immers ook momentopnames en niet absoluut. Ik denk graag mee in wat passend kan zijn. 


Onderzoekstrajecten kunnen zowel door ouders als door school (altijd met toestemming van ouders) worden aangevraagd. Het onderzoek vindt in principe plaats op locatie van de praktijk. Wanneer het nodig is voor een betrouwbaar beeld, kom ik naar thuis of school toe. Bij het uitvoeren van onderzoek kijk en analyseer ik handelingsgericht en belicht ik ook de omgeving van het kind (thuis/school) zodat ik antwoord kan geven op vragen als:
 • wat zijn sterke en minder sterke kanten van mijn kind?
 • wat heeft mijn kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? 

Binnen een onderzoek kan ik het cognitief functioneren van een kind of jongere bekijken (WISC-V / creatief denken). Tijdens onderzoek is het observeren van hoe iemand werkt cruciaal voor handelingsgerichte informatie. Ook spellen hebben een plaats in mijn diagnostiek. Een intelligentietest kan aangevuld worden met onderzoek naar executieve functies of sociaal-emotioneel functioneren en/of met een observatie (thuis/school) wanneer dat nodig is voor het beantwoorden van de vragen die in de intake naar voren komen en die je als ouder of school beantwoord wilt zien.


Belangrijk om te vermelden: ik stel geen diagnoses van ontwikkelingsproblemen (bijvoorbeeld dyslexie of autisme) binnen mijn praktijk. Mochten er aanwijzingen naar voren komen voor een ontwikkelingsproblematiek, dan kan ik deze wel bespreken en met meedenken over een ander traject. 


Een aantal mogelijkheden binnen onderzoek: 

 • Intelligentieonderzoek: €445. Afname intelligentietest inclusief intake, rapportage en eindgesprek.
 • Begaafdheidsonderzoek: €595. Omvat onderzoek naar intelligentie, creatief denken en het zijnsluik. Inclusief intake, rapportage en eindgesprek.
 • Schooladvies: €795. Afname intelligentietest afhankelijk van leeftijd aangevuld met elementen als creatief denken, analyse van didactische gegevens/didactisch procesonderzoek en persoonskenmerken (bijvoorbeeld motivatie). Onder andere geschikt voor advies voor voortgezet onderwijs. Inclusief intake, rapportage en eindgesprek.
 • Aanvullend onderzoek naar executieve functies: €195 (alleen in combinatie met ander onderzoek).
 • Extra nagesprek op school: €90.
 • Uitvoeren van een observatie thuis of op school: € 175

Praktische afspraken

 • mochten de tarieven niet gedragen kunnen worden, schroom dan niet om contact op te nemen voor overleg. 
 • locatie: praktijkruimte te Drunen (tenzij anders overeengekomen).
 • vermelde tarieven zijn exclusief BTW (21%).
 • mijn diensten vallen niet onder een vergoedingsregeling.
 • indien van toepassing: reiskosten buiten Drunen € 0,18 km, reistijd buiten Drunen wordt gedeclareerd tegen een tarief van € 0,50 per minuut.