Talentbegeleiding, coaching & behandeling

'Please remember that your greatest talent is so much more powerful than your biggest fear'

Robin S. Sharma


Talenten hebben we allemaal. Het zijn eigenschappen die in aanleg aanwezig zijn. Een talent maakt dat je ergens heel goed in kan worden. Met de nadruk op ‘kan’. Want het is niet vanzelfsprekend. Met talent alleen kom je niet in ontwikkeling; het geeft potentie weer. Net als een zaadje dat kan ontkiemen en bloeien, heeft een talent een passende omgeving nodig, voeding en verzorging. Het begint met 'weten wat je in huis hebt':  een bewustwording van je eigen talenten. Als je dit weet, kun je verder gaan bouwen en zorgen dat je (weer) gaat en blijft stralen!


In mijn talentbegeleiding, coaching en behandeling staat de veranderwens van de persoon tegenover mij centraal. Door middel van gesprekken, oefeningen en spellen jezelf leren kennen, veerkrachtig worden en vaardigheden leren om te kunnen dealen met verschillende (soms lastige) situaties. Dat is waar het om draait.

Een kennismaking is belangrijk om te kijken of er sprake is van een klik en van vertrouwen. Daarom is dit bij mij een vrijblijvend gesprek. Als de situatie daarom vraagt, kan een kennismaking thuis plaatsvinden. Mocht ik op basis van de intake denken dat ik niet de juiste persoon ben voor wat er nodig is, dan zal ik dat aangeven. Ik kan dan desgewenst meedenken voor een ander traject. 

Bij een traject met een kind of jongere, neem ik altijd de omgeving mee. Iemand functioneert immers in een omgeving en die omgeving heb ik hard nodig om een veranderwens waar te maken. 


Kijk verderop op deze pagina voor voorbeelden van mogelijkheden op het gebied van talentbegeleiding, coaching en behandeling

Een greep uit mijn aanbod voor 2023

Coachingsgesprekken / behandelingen 

Gesprekken worden gefactureerd tegen een uurtarief van €90 exclusief btw (21% btw). Een factuur volgt aan het einde van de maand. Wanneer gesprekken vallen onder de noemer 'behandeling' of op school worden uitgevoerd in het kader van passend onderwijs, dan zijn de gesprekken vrijgesteld van btw. 

Coachingstraject / behandeltraject

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is van tevoren niet altijd goed in te schatten. Soms gaat een ontwikkeling sneller dan verwacht en soms is er meer nodig. Een kortdurend traject bevat 6 tot 8 gesprekken. De inhoud van een traject wordt afgestemd op de eigen doelen van de persoon die tegenover mij zit. Ook bij kinderen en jongeren staat hun eigen toekomstwens centraal. In het geval van een vastgelopen ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld onderpresteren, zijn trajecten vaak lang omdat doorbreken van patronen tijd kost. Ik raad ouders in deze gevallen aan om een PGB aan te vragen voor de behandeling. Neem hiervoor contact op met de gemeente.


Voorbeelden van thema's die aanbod kunnen komen in coaching/behandeling:

- psycho-educatie hoogbegaafdheid: hoe ben ik hoogbegaafd? 

- zelfvertrouwen en veerkracht bevorderen

- durven aangaan van uitdagingen / mindset

- omgaan met intense emoties (o.a. boosheid / verdriet)

Coachen van een kind kan niet zonder de omgeving daarbij te betrekken. Wanneer ik een kind (tot 12-14 jaar) begeleid is er dan ook altijd contact met ouders door middel van ouderbegeleiding en heb ik afhankelijk van de vraagstelling ook contact met school. 

Wanneer een traject valt onder de noemer behandeling, zijn de sessies vrijgesteld van btw. Of de vrijstelling van btw van toepassing is, zal ik van tevoren aangeven op basis van de gestelde hulpvraag. 


Ontdek je talenten! (online - verkrijgbaar in het winkeltje) 

Ontdek wat je talenten zijn door middel een digitale vragenlijst (MyTalent builder) en een aantal inspirerende do-it-yourself opdrachten. Je krijgt toegang tot een online omgeving om nog meer zicht te krijgen op je talenten en op actiepunten die daaruit voortvloeien. Geschikt voor volwassenen. Ook geschikt om zicht te krijgen op de talenten van teamleden (neem in dat geval contact op voor overleg).

€95 inclusief btw.


Telefonische consulten

Wanneer iemand tijdens een lopend traject een telefonisch consult wenst, dan wordt dit tegen het uurtarief gefactureerd. 

Vergoedingen

Praktijk voor Talent heeft geen contract met gemeenten afgesloten. Vergoeding zou wel mogelijk kunnen zijn via een PersoonsGebondenBudget van de gemeente (PGB). Als u wilt onderzoeken of dit mogelijk is, neem dan contact op met het wijkteam van uw gemeente. U zult dan bij het wijkteam moeten aangeven dat er voor uw hulpvraag geen passende gecontracteerde zorgaanbieder in de regio is (bijvoorbeeld omdat er geen aanbieder is die voldoende gespecialiseerd is voor de hulpvraag). Pas als er geen passende zorgaanbieder is voor uw hulpvraag, zal de gemeente een PGB toekennen. 

Eventuele vergoeding via een school of samenwerkingsverband zou mogelijk kunnen zijn wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid binnen de schoolse setting (school wil dan graag adviezen om verder te kunnen in de begeleiding van een leerling). Neem contact op met de Interne Begeleider (IB-er) of directie van de school van uw kind om hierover te overleggen. Wanneer school overleg wenst met Praktijk voor Talent dan is dat uiteraard mogelijk. 

Praktische afspraken:

  • mochten de tarieven niet gedragen kunnen worden, schroom dan niet om contact op te nemen voor overleg.
  • locatie: praktijkruimte te Drunen (andere locatie is in overleg mogelijk).
  • facturering na iedere twee gesprekken (tenzij anders vermeld).
  • van coaching ontvang je geen verslaglegging.
  • indien van toepassing: reiskosten buiten Drunen 0,18 km, reistijd buiten Drunen wordt gedeclareerd tegen een tarief van 0,75 per minuut.