Psychologisch onderzoek 

'Gelijke kansen op ontwikkeling vragen om een ongelijk aanbod' 


Kinderen hebben een passende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een omgeving met een aanbod dat hen in staat stelt om te leren: een aanbod dat valt in hun 'zone van de naaste ontwikkeling'. Om een omgeving passend te maken is het belangrijk om te weten waar een kind staat. Psychologisch onderzoek kan cognitief potentieel in kaart brengen en zicht bieden op sterkere en zwakkere kanten binnen de cognitieve ontwikkeling. Op deze manier ontstaat er meer duidelijkheid over wat passend kan zijn. 


Onderzoekstrajecten kunnen zowel door ouders als door school (uiteraard altijd met toestemming van ouders) worden aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op locatie van de praktijk. Wanneer het nodig is voor een betrouwbaar beeld, is afname thuis of op school mogelijk. Welk type onderzoek passend is, is afhankelijk van de vraag die aan mij gesteld wordt. Soms is alleen een betrouwbare schatting van de intelligentie nodig om beweging te creëren in de omgeving en onderwijs beter passend te krijgen (bijvoorbeeld voor aanmelding voor een plusklas of HB-voorziening). Soms zijn er meer handelingsgerichte gegevens nodig. En soms is psychologisch onderzoek niet per se nodig en kan er via een andere route meer duidelijkheid komen. Het is altijd goed om je bewust te zijn van het gegeven dat testen momentopnames zijn en scores niet altijd alles zeggen. Mensen zijn immers interessante en complexe wezens die niet in scores te vatten zijn. Als je denkt aan een onderzoek, denk ik graag mee in wat passend kan zijn.

Intelligentieonderzoek

Voor intelligentieonderzoek beschik ik over goede en betrouwbare meetinstrumenten zoals de WISC V en de in maart 2021 uitgebrachte KIQT+. De KIQT+ is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Welke test het best passend is, bespreek ik in de intakefase van het onderzoek. Leeftijd speelt hierbij een rol net als de vragen die u graag beantwoord wilt hebben. Ik kan intelligentieonderzoek verrichten bij kinderen vanaf 5/6 jaar tot 17 jaar. Ik heb de volgende mogelijkheden:


Intelligentieonderzoek (basis) 

Dit type onderzoek is geschikt wanneer u alleen wilt weten wat de intelligentie van uw kind is. Er komen geen handelingsadviezen naar voren. Onderdelen binnen dit onderzoek: 

 • meten van de intelligentiescore (met de verkorte WISC V of de KIQT+). De keuze van de test is afhankelijk van leeftijd van het kind

  en de gegevens die al bekend zijn vanuit de kennismaking.

 • verslaglegging: een volledige weergave van de scores van de IQ test inclusief een kort observatieverslag van uw kind.

 • gesprek over de uitslag.

 • kosten: €545 (btw vrijgesteld)

Intelligentieonderzoek (uitgebreid) / Begaafdheidsonderzoek

Dit type onderzoek is geschikt voor verschillende situaties. Bijvoorbeeld: 

- u wilt weten of HB-onderwijs passend is voor uw kind. Het onderzoek bestaat dan uit een IQ test voor het inschatten van de totale intelligentie en ik neem de zogenaamde zijnskenmerken van hoogbegaafdheid mee evenals het creatief denken en de manier van werken van uw kind. 

- u wilt handelingsadviezen voor uw kind. Het onderzoek bestaat dan uit het afnemen van de uitgebreide WISC V. U krijgt hiermee zicht op de sterke en minder sterke kanten binnen het cognitief functioneren en krijgt tevens uitgebreide observaties in het verslag. Ook het geven van een advies t.a.v. onderwijsniveau (bijvoorbeeld voor voortgezet onderwijs) is binnen dit type onderzoek mogelijk (mits er didactische gegevens aangeleverd kunnen worden).  Onderdelen binnen dit type onderzoek:

 • intakegesprek.

 • intelligentieonderzoek. Bij het begaafdheidsonderzoek werk ik daarnaast met vragenlijsten voor zijnskenmerken van HB en met 

  instrumenten en observaties ten aanzien van creatief denken.

 • verslaglegging: een volledig rapport van de scores, indien van toepassing het profiel van cognitief functioneren en een observatieverslag 

  inclusief handelingsadviezen (gekoppeld aan sterke en zwakkere kanten binnen cognitief functioneren en gemaakte observaties).

 • nagesprek waarin het rapport en de adviezen uitgebreid worden toegelicht.

 • kosten: €795 (btw vrijgesteld).


Second opinion onderzoek intelligentie

Een afname van de KIQT+ is ook mogelijk als second opinion onderzoek nadat een uitslag van een andere intelligentietest, bijvoorbeeld de WISC V of RAKIT niet herkenbaar genoeg is voor de omgeving. De KIQT+ is anders opgebouwd en wordt ook anders afgenomen en gescoord dan andere testen, waardoor er een ander beeld uit kan komen (dit is echter niet altijd het geval). Bij dit type onderzoek is het belangrijk om de afname van de KIQT+ (intelligentiebepaling basis) aan te vullen met een dossieranalyse om een volledig beeld te krijgen. Kosten van dit onderzoek zijn €695 (btw vrijgesteld).  


Aanvullend onderzoek 

Extra nagesprekken (bijvoorbeeld voor een toelichting op school) zijn mogelijk tegen een uurtarief van €80 (btw vrijgesteld). 

Aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld didactische ontwikkeling, zelfbeeld, prikkelverwerking, aandacht/concentratie of executieve functies is mogelijk. Deze trajecten zijn altijd op maat en worden in overleg vormgegeven. Voorafgaand aan het traject is dan duidelijk wat voor tarief van toepassing is.  

Eventuele reiskosten buiten Drunen worden gefactureerd tegen €0,18 /km. Reistijd buiten Drunen wordt gedeclareerd tegen een tarief van 

€ 0,75 per minuut.


Vergoedingen

Praktijk voor Talent heeft geen contract met gemeenten afgesloten. Vergoeding zou wel mogelijk kunnen zijn via een PersoonsGebondenBudget van de gemeente (PGB). Als u wilt onderzoeken of dit mogelijk is, neem dan contact op met het wijkteam van uw gemeente. U zult dan bij het wijkteam moeten aangeven dat er voor uw hulpvraag geen passende gecontracteerde zorgaanbieder in de regio is (bijvoorbeeld omdat er geen aanbieder is die voldoende gespecialiseerd is voor de hulpvraag). Pas als er geen passende zorgaanbieder is voor uw hulpvraag, zal de gemeente een PGB toekennen. 

Eventuele vergoeding via een school of samenwerkingsverband zou mogelijk kunnen zijn wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid binnen de schoolse setting (school wil dan graag adviezen om verder te kunnen in de begeleiding van een leerling). Neem contact op met de Interne Begeleider (IB-er) of directie van de school van uw kind om hierover te overleggen. Wanneer school overleg wenst met Praktijk voor Talent dan is dat uiteraard mogelijk.